Iolani Palace, Hawaii

พระราชวังหนึ่งเดียวในอเมริกาที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็คือ พระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ฮาวาย ค่ะ ที่นี่เป็นที่ประทับของอดีตผู้ครองเกาะฮาวาย คือ คือ พระราชา Kalākaua และพระราชินี Liliuokalani แห่งฮาวาย นั่นเอง และตอนนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ใครอยากไปสัมผัสความสวยงามของพระราชวังแห่งเดียวในอเมริกาแล้วล่ะก็ ต้องไปฮาวายแล้วล่ะ

Iolani Palace, Hawaii

Iolani Palace, Hawaii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *