อยากเห็นหิมะที่เมืองซาปา คงต้องวัดดวงซักหน่อย เพราะหิมะไม่ได้ตกทุกปี แต่ถ้าปีไหนหนาวจัดอย่างเดือนมกราคมปี 2559 หิมะก็จะตกลงมาอย่างหนัก ปกคลุมทั้งเมืองเป็นสีขาวโพลน แต่ถึงไม่ได้เห็นหิมะ เพื่อนๆ ก็สามารถสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นได้ตลอดทั้งปี คือไปช่วงไหนก็หนาว เพราะเมืองตั้งอยู่บนหุบเขา แถมมีวิวธรรมชาติสวยๆ ให้ชม ทั้งทุ่งนาขั้นบันไดที่มีให้เก็บภาพอยู่ 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) และหมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village), น้ำตกซิลเวอร์ สูง 100 เมตรจากผาหิน, ชมทิวเขาน้อยใหญ่บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของประเทศ ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass) ปิดท้ายด้วยเดินซื้อสินค้าพื้นถิ่น-อาหารการกิน จากชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีตลาดเช้าซาปา