ภาษาถิ่นนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงคนในท้องที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะบ่งบอกถึงภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ยังสามารถทำให้เราสื่อสารได้อย่างหลากหลายและวันนี้ ท่องเที่ยวทั่วเอเชีย จะพาท่านมาพบกับภาษาใต้แบบเก๋กันเถอะ

ศัพท์ภาษาใต้น่ารู้

1.ภาษาใต้ : เฉียวฉาว, เชียวชาว
ความหมาย : ไม่ค่อยสบายตัว

2.ภาษาใต้ : สับปลับ
ความหมาย : พูดจาโกหกกลับไปกลับมา

3.ภาษาใต้ : ขี้หก
ความหมาย : โกหก

4.ภาษาใต้ : หึงสา
ความหมาย : อิจฉา

5.ภาษาใต้ : รถถีบ
ความหมาย : แปลว่า รถจักรยาน

6.ภาษาใต้ : แหลง
ความหมาย : ความหมายคือพูดตัวอย่าง

7.ภาษาใต้ : แลหวัน
ความหมาย : มองหรือดูตะวัน

8.ภาษาใต้ : ไซร์
ความหมาย : ทำไม

9.ภาษาใต้ : พันพรือหล้าว
ความหมาย : เป็นยังไงอีก

10.ภาษาใต้ : คุมวัน
ความหมาย : จนทุกวันนี้

11.ภาษาใต้ : เวด-นา
ความหมาย : มาจาก เวทนา น่าสงสารดูไม่ได้

12.ภาษาใต้ : แคงควน
ความหมาย : เอียงหรือไม่ตรง

13.ภาษาใต้ : เซน
ความหมาย : เอียง หรือ ไม่ตรง

14.ภาษาใต้ : ในโย
ความหมาย : ในโย หมายถึง ปัจจุบัน

15.ภาษาใต้ : หวิบ
ความหมาย : โมโห

16.ภาษาใต้ : ไม่รู้หวัน
ความหมาย : ไม่รู้เรือง

17.ภาษาใต้ : เกือก
ความหมาย : รองเท้า

18.ภาษาใต้ : อีโหว้ง-วก
ความหมาย : ใช้เรียกคนที่โง่ ไม่รู้เรื่อง

19ภาษาใต้ : หลบ, หล็อบ (หล๊อบ)
หมายความว่า : กลับ

20.ภาษาใต้ : เริน
หมายความว่า : บ้าน, เรือน