ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องวิว และทิวทัศน์อันสวยงาม ตั้งอยู่ที่ เมือง Punakha พูนาคา ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ ณ แทบเทือกเขาหิมาลัย ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และสถูป “ดรุค วังเกล” (Druk Wangle Chorten) 108 องค์ (สถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์) สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแกพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน จุดนี้เป็นจุดที่สามารถยืนชมเทือกเขาหิมาลัยได้แบบกระจ่างตาที่สุด โดยเฉพาะในวันที่อากาศสดใสและฟ้าเปิด รวมถึง ยอดเขากังคาพูนซัม(Gangkhar Puensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศภูฏานซึ่งอยู่ในระดับความสูงที่ 7,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เราบอกได้คำเดียวว่า ท่านต้องมีดวงนิดหน่อยเพราะถ้าท่านมาจังหวะที่ดีฟ้าวันนั้นจะโปร่งเห็นวิวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว โดยปกติจุดนี้เราจะให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปประมาณ 1 ชั่วโมงเพราะว่าสวยจริงๆ ค่า